Veden kulutus ja eläinten mukavuus

Lehmä navetan juontialueella

Jokaista tuottamaansa maitolitraa kohti lehmän on juotava vähintään kolme litraa vettä. Hyvin tuottavien lehmien kohdalla tämä tarkoittaa 150 litraa vettä joka päivä. Jos vähennät veden määrää, lehmä tuottaa vähemmän maitoa.

Pidä aina huoli siitä, että kaikkien lehmien saatavilla on puhdasta ja raikasta vettä. Jos et halua juoda navettasi vettä, eivät sitä halua juoda lehmäsikään.

Veden kulutus riippuu eläimen koosta, iästä, aktiivisuudesta, tuottavuudesta ja ympäristöstä. Muista, että sekä veden laatu että sen kulutus ovat tärkeitä seikkoja ja liittyvät usein toisiinsa.

Puhdas ja raikas vesi on tärkeää, jotta lehmät pysyvät terveinä ja karjan maidon laatu korkeana. Tehokkaan pumppujärjestelmän käyttö sekä veden oikea määrä ja tyyppi altaissa ja juomakupeissa ovat tärkeitä seikkoja.

Juomakuppien vedensyötön lehmille pitäisi olla n. yli 20 litraa minuutissa ja vesisäiliöiden syötön 30‒40 litraa minuutissa. 20 lehmää varten tarvitaan yksi vesiallas tai lehmää kohti on laskettava vähintään 10‒15 cm. Ryhmää varten tarvitaan kaksi vesilähdettä, jotta arvojärjestyksessä alimpana olevat lehmät välttyvät stressaavilta tilanteilta. Tämä on yleinen suositus, mutta on huomattava, että monet maidontuottajat, etenkin lämpimässä ilmanalassa asuvat, ylittävät tämän suosituksen ja ovat huomanneet lehmien reagoivan siihen myönteisesti.

Vesipisteille on oltava vaivaton pääsy. Vesialtaiden ympärillä on ehdottomasti oltava 2,5‒3 m tilaa, jotta lehmät eivät tungeksi ja tuupi toisiaan. Monet tilalliset ovat asentaneet ylimääräisiä vesialtaita lypsyaseman ulosmenon lähelle tai laittaneet vettä lypsyasemaan.

Lue lisää juomisesta ja eläinten hyvinvoinnista osoitteesta www.milkproduction.com

Lue blogistamme lisää lehmien ruokkimisesta .

Pihaton sisustuspäivät tammi-helmikuu 2018

Eläinten mukavuus

Eläinten mukavuudella on suora vaikutus siihen, kuinka pitkään lehmät pysyvät terveinä ja tuottavina.

...vaikuttaa suoraan siihen, kuinka pitkään lehmät pysyvät terveinä ja tuottavina.

Varaa aika eläinten hyvinvoinnin arviointia varten!

Ota yhteyttä paikalliseen DeLaval-edustajaasi valitsemalla maasi luettelosta.


Veden merkitys lehmille

Veteen liittyvien tuotteiden pikahaku

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.