Ruokinta

Rehuista ja ruokintastrategiasta tulee yhä tärkeämpiä lehmien geneettisen laadun parantuessa.

Hyvä ruokintatapa on kannattavan maidontuotannon perusta. Rehut ovat myös maidontuotannon suurin kustannuserä. Tasapainottelu korkealaatuisen rehun tuomien etujen ja kustannusten välillä tekee ruokinnasta maidontuottajalle haasteellista. Tämän esitteen avulla haluamme jakaa tietoamme tältä alalta DeLavalin henkilöstön ja asiakkaidemme kanssa ympäri maailmaa. 

Huolimatta kaikesta käytettävistä olevasta tutkimustiedosta ja koetuloksista lehmän ruoansulatusjärjestelmän monimutkaisuus tekee karjan ruokinnasta enemmänkin taidetta kuin eksaktia tiedettä.

 

Tehokas ruokinta (englanninkielinen)

Efficient feeding

Klikkaa kuvaa selataksesi


Haluatko lisätietoa maailmalta?

Tutustu milkproduction.com-sivustoon,

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.