Onnistunut siemennys

Liiketoiminnan kasvattamiseksi tarvitaan tehokas ja menestyksekäs siemennysohjelma.

Ihannetilanteessa lehmäsi siemennetään 12 - 13 kuukauden välein. Jotta varmistetaan, että ne ovat parhaassa kunnossa sitä varten, jokaisen eläimen on käytävä läpi oikeat tunnutusvaiheet oikeaan aikaan. DelPro™ Farm Managerissa on sarja tehokkaita työkaluja, jotka auttavat sinua tässä.

Tältä sivulta löydät tietoja seuraavista seikoista:
Luomistapahtuma, Siemennysyhteenveto, Poikiminen, Umpeenpano, Kiimaraportit, Siemennys, Siemenrekisteri, Tiineystarkastus

Siemennysprosessia voidaan parantaa lisää liittämällä DelPro™ Farm Manager Herd Navigatoriin™, joka on markkinoiden tehokkain kiimantunnistustyökalu.

Luominen

Tässä toiminnossa tallennat kaikki lehmien luomistiedot. Näin sinulla on kätevä rekisteri tiedoista, joita voit käyttää päättääksesi, pitääkö jokin lehmä siementää myöhemmin tai myydä.

Syötettävät tiedot: luomistiedot
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi lehmien luomisista

Siemennysyhteenveto

Tiloilla, joilla on suuret karjat, tämä toiminto ilmoittaa automaattisesti, mitkä lehmät ovat siemennyskelpoisia tulevalla viikolla 21 päivän kierron perusteella. Aktiivisuusmittareilla voidaan myös tunnistaa, mitkä lehmät ovat aktiivisimpia ja siksi todennäköisimmin kiimassa.

Tarkkaa siemennysaikataulua varten Herd Navigator™ voidaan liittää DelPro™ Farm Manageriin.

Suositeltu laite:
aktiivisuusmittari/Herd Navigator™
Syötettävät tiedot: ensimmäinen siemennysaika
Tärkeimmät hyödyt: säännölliset muistutukset eläinkalenterin jaksosta

Poikimiset

Tässä toiminnossa voit tallentaa poikimispäivämäärät. Tietoja voidaan käyttää tuotoskauden tapahtumien ja tulevien siemennysten ja ummessaolojaksojen laskentaan.

Syötettävät tiedot: poikimistiedot
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi poikimisesta

Umpeenpanot

Jos lehmiäsi hoidetaan antibiooteilla tai ne ovat päättäneet lypsykierron, ne siirtyvät ummessaolovaiheeseen. Tässä toiminnossa voit asettaa järjestelmän ilmoittamaan sinulle, kun ummessaolovaihe on ohi, ja tallentamaan automaattisesti tietyn eläimen umpeenpanotapahtuman.

Syötettävät tiedot: ummessaolovaihe
Tärkeimmät hyödyt: ilmoitukset ummessaolovaiheista

Kiimaraportit

Kiimaraportit ilmoittavat automaattisesti, jos lehmiä on aika siementää tiettynä päivänä. Riippuen siitä, minkä tyyppisiä tietoja olet syöttänyt eläinkalenterin työkaluihin, raportti sisältää tiedot käytettävästä siemenestä, lehmän aiemmasta reagoinnista, sen viime päivien aktiivisuudesta jne.

Syötettävät tiedot: vaihtelee
Tärkeimmät hyödyt: päivittäiset muistutukset siemennettävistä lehmistä

Siemennykset

Tässä toiminnossa voit tallentaa kaikki yksittäisten lehmien siemennykseen liittyvät tiedot. Tiedot, kuten siemennyspäivämäärä, mitä siementä siemenrekisteristä käytettiin ja miten eläin reagoi, tulee tallentaa.  Kun sinulla on täydellinen siemennyspylväsdiagrammi, voit suunnitella siemennysohjelmasi sen mukaan.

Syötettävät tiedot: siemennystiedot
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi yksittäisten lehmien siemennyksestä

Siemenrekisteri

Siemenrekisteri on rekisteri kaikesta lehmillesi saatavana olevasta siemenestä. Sitä voidaan verrata siemennystapahtuman tietoihin, jolloin voidaan laskea, mitkä lehmät reagoivat parhaiten mihinkin siemeneen.

Syötettävät tiedot: siemenrekisteri
Tärkeimmät hyödyt: luettelo tilalla käytettävästä siemenestä

Tiineystarkastus

Tiineystarkastustapahtumaan tallennetaan, onko lehmä tiineenä silloin, kun sen pitäisi olla. Näin saadaan nopea yleiskuva siitä, miten yksittäiset lehmät reagoivat siemennykseen.

Syötettävät tiedot: tiineystiedot
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi tiineysarvoista

Lue lisää vasikoiden hoidosta osiosta Tietoa maidontuotannosta.

Vasikoiden hoito

Vasikoiden hoito

Vasikoiden terveys riippuu suuresti niiden saaman hoidon tasosta.

Katso lisää vasikoiden hoidosta

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.