Tehokas suorituskyky ja työvoima

Tehokkaampi suorituskyky ja työvoima

Olipa sinulla 50 tai 50 000 lehmää, tilalla käytettävän ajan tehokkaan käytön varmistamisella voi olla suuri vaikutus toimintaasi.

Tältä sivulta löydät tietoja seuraavista seikoista:
Hälytykset, Eläinkortti, Eläimen historia, Eläinluettelo, Automaattisen erottelun säännöt, Eräsyöttö ja muokkaus, Tukos, Poistopäätökset,Laitteiden ohjaus, Laiteraportit, Suora yhteys viranomaisiin, Suora yhteys muihin tahoihin, Suodattimet, Ryhmäraportit, Karjan tapahtumat, Karjakaaviot, Karjasuunnittelu, Karjayhteenveto, Irtipotkaisu, Työteho, Mittalypsy, Valvontataulu, Lypsyaseman suorituskyky, Karuselliaseman suorituskyky, Luiskahdus, Suurten maitotilojen erikoistyökalut, Perhetilojen työkalut

DelPro™ Farm Managerin asetukset voidaan määrittää siten, että se sopii toimintojesi kokoon niin, että saat siitä parhaan hyödyn. Toimintasi laajentuessa hallintajärjestelmä kasvaa sen mukana.

Työkalut perhetiloille (ja suurille maitotiloille)

Tehokas ajanhallinta on välttämätöntä pienten ja keskikokoisten perhetilan menestyksekkään toiminnan kannalta. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että sinun on varmistettava, että saat kaiken tehdyksi päivän aikana, joka päivä. DelPro™ Farm Managerin avulla pystyt rationalisoimaan monia päätöksentekoprosesseja, minkä ansiosta sinulle  pitäisi jäädä enemmän aikaa liiketoiminnan pyörittämiseen.

DelPro™ Farm Manager sisältää monia toimintoja, jotka tukevat sinua tässä.

Hälytykset

Sen sijaan, että vastaanottaisit yksittäisiä hälytyksiä eri yksiköiltä ja laitteilta, hälytykset voidaan kanavoida DelPro™ Farm Managerin kautta. Näin voit asettaa ja priorisoida hälytyksiä koko navettajärjestelmästä. DelPro™ Farm Manager säilyttää myös koko hälytyshistorian, jotta sinä ja/tai huoltoteknikkosi saatte välittömästi yleiskuvan jonkin laitteen toiminnasta.

Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt:
hälytysten priorisointi, nopeampi ja kokonaisvaltaisempi huolto- ja kunnossapito-ohjelma

Eläimen historia

Loogisella ja helppokäyttöisellä lehmien tietojen tallennusjärjestelmällä saat välittömän yleiskuvan yksittäisen lehmän elämästä. Voit myös korostaa minkä tahansa haluamasi tiedon yhdellä painikkeen painalluksella. Tietoja, joita voidaan tallentaa, ovat mm. tiedot terveydestä, lisääntymisestä, tuotannosta, suorituskyvystä, hoidoista ja tapahtumista.

Sinä tai eläinlääkärisi tai ruokintaneuvojasi voivat hakea nämä tiedot milloin tahansa paikalla tai etäkäytöllä (RFC), jolloin saatte välittömän yleiskuvan tietystä lehmästä.

Suositeltu laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: välitön pylväsdiagrammi lehmän elämästä

Poistopäätökset

Poistopäätökset on kätevä toiminto, joka kehottaa kuvailemaan, miksi päätös tietyn lehmän poistamisesta tehtiin. Kun käytössäsi on täydellinen historia poistopäätöksistäsi, voit seurata jalostuslinjoja tai poiston kehityssuuntia tilasi toimintavuosien varrelta tarvitsematta tarkistaa asioita asiakirjoista.

Syötettävät tiedot: poistopäätöksen kuvaus
Tärkeimmät hyödyt:
välitön pylväsdiagrammi poisstetuista lehmistä ja poisstuksen syistä

Laiteraportit

Laiteraporttien avulla voit saada yleiskuvan tietyn laitteen historiasta. Tiedot, kuten laitehälytykset ja vianmääritykset näytetään päivä-, kuukausi- ja vuositasolla. Huoltoteknikkosi voi sitten katsoa raportteja paikan päällä tai etäkäytöllä (RFC:llä) saadakseen selkeän kuvan laitteen toiminnasta. Joissakin tapauksissa huoltoteknikko voi pystyä suorittamaan huollon etänä tai neuvomaan sinua tietyssä toimenpiteessä, jolla ongelma voidaan ratkaista, mikä vähentää tilakäyntien tarvetta.

Suositeltu laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Tärkeimmät hyödyt: nopeampi huolto ja kunnossapito

Karjan tapahtumat

Karjan tapahtumista saat selkeän yleiskuvan tapahtumista, joita karjassasi on esiintynyt. Voit näyttää esim. hoitoja, poistoja tai utaretulehdustapauksia kuluneen päivän, viikon, kuukauden, vuoden tai vuosien ajalta joko graafisessa tai tekstimuodossa.

Suositeltu laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: välitön pylväsdiagrammi karjan tapahtumista ajanjakson tai kategorian mukaan

Suora yhteys viranomaisiin

DelPro™ Farm Manager voidaan yhdistää turvallisesti internetiin RFC:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit automatisoida tiedonsiirron viranomaisille suoraan hallintajärjestelmästäsi, eli tietoa ei tarvitse enää siirtää manuaalisesti eri tietokoneiden välillä.

Tarvittava laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Tärkeimmät hyödyt: automatisoitu tiedonsiirto viranomaisille

Suora yhteys muihin tahoihin

DelPro™ Farm Manager voidaan yhdistää turvallisesti internetiin RFC:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea tietoa järjestelmääsi etäkäytöllä tarvitsematta pelätä viruksia tai muita haittaohjelmia. Voit myös antaa pääsyn konsulteille, kuten eläinlääkäreille ja ruokintaneuvojille, jotka voivat analysoida tietoa etänä ja antaa neuvoja. Myös DeLavalin huoltoteknikot voivat tarkastella raportteja ja diagnostiikkaa antaakseen sinulle neuvoja laitteistostasi.

Tarvittava laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Tärkeimmät hyödyt:
etäanalyysi ja neuvot konsulteilta ja huolto- ja kunnossapitoteknikoilta

Eläinluettelo

Tämän toiminnon avulla voit näyttää luettelon kaikista jonkin ryhmän lehmistä tai karjasta ja lajitella niitä tiettyjen kriteerien mukaan, esim.

 • urokset
 • hiehot
 • ummessa
 • lypsävä
 • poikiva

Sitten voit tuottaa kaavion tai tekstipohjaisia raportteja tietyt kriteerit täyttävistä ryhmistä minkä tahansa kirjattujen tietojen perusteella.

Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: kriteerien mukaisten eläinten välitön näyttö

Eläimen kortti (Animal Card)

Eläimen kortti antaa täydellisen pylväsdiagrammin lehmän elämästä tähän saakka. Eri välilehdiltä voit katsoa kaikki tallennetut tapahtumat, tuotetun maidon määrän, tiineyksien lukumäärän, rokotukset, hoidon jne. Voit näyttää tämän tiedon myös kokonaisuudessaan tai tietyltä ajanjaksolta. Kaikki tiedot voidaan esittää myös kaavion muodossa niiden havainnollistamiseksi.

Suositeltu laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi yksittäisten lehmien elämistä

Automaattisen lajittelun säännöt

Automaattisen lajittelun säännöt -toiminnolla lehmät voidaan lajitella automaattisesti, kun ne täyttävät tietyt kriteerit. Esimerkiksi jos olet asettanut DelPro™ Farm Managerin luomaan automaattisesti luettelon, kun on aika rokottaa lehmä, se ohjataan hoitotilaan, kun se
on kulkenut erotteluporttien läpi. Tätä prosessia voidaan soveltaa käytännöllisesti katsoen kaikkiin luetteloihin.

Tarvittava laite: erotteluportit
Syötettävät tiedot: automatisoitu luettelomerkintä
Tärkeimmät hyödyt: automaattisesti lajitellut lehmät

Eräsyöttö ja muokkaus

Eräsyöttö ja muokkaus -toiminnon avulla voit luoda lehmäluettelosi erittäin. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos haluat luoda ja tarkkailla omien asetustesi mukaisia ryhmiä, joita vakioasetuksissa ei ole otettu huomioon.

Syötettävät tiedot: erän asetukset
Tärkeimmät hyödyt: kyky ryhmitellä lehmiä ja tarkkailla niitä

Laitteiden ohjaus

DelPro™ Farm Manageria voidaan käyttää minkä tahansa siihen yhdistettyjen laitteiden ohjaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tarkastella ja ohjata huomattavaa määrää toiminnoistasi yhdestä työpisteestä käsin.

Tärkeimmät hyödyt: laitteiden ohjaus yhdestä työpisteestä käsin

Suodattimet

Suodattimet-toiminnolla voit valita tietyn suodattimen, esim. ummessa olevat lehmät seuraavien 14 päivän aikana, ja sisällyttää nämä tiedot kaikkiin raportteihin ja kaavioihin. Kun tämä toiminto on käytössä, sinun ei tarvitse hakea tätä tietoa jokaisesta raportista tai syöttää komentoa uudelleen yksittäisiin kenttiin.

Syötettävät tiedot: suodatintiedot
Tärkeimmät hyödyt: nopea ja helppo pääsy suodatettuihin tietoihin

Karjakaaviot

Tämä toiminto tarjoaa nimensä mukaisesti valikoiman kaavioita karjastasi. Valitse vain tietokentät, joita haluat tarkastella, ja DelPro™ Farm Manager tuottaa asianmukaiset kaaviot. Sitten voit asettaa erilaisia tarkasteluparametreja riippuen siitä, mitä haluat näyttää, esim. tietyt tapahtumat kuluneelta viikolta, kuukaudelta jne.

Tärkeimmät hyödyt: nopea ja helppo tietojen katselu kaavion muodossa

Karjan suunnittelu

Tällä toiminnolla voit asettaa pitkän tai lyhyen aikavälin SKI:t, valvoa tuloksia ja tallentaa ne. Näin voit nähdä edistymisesi niiden saavuttamiseksi, ja saat lisäksi historiakatsauksen toiminnoistasi.

Syötettävät tiedot: SKI:t
Tärkeimmät hyödyt: karjasuunnitelmien välitön näyttö

Karjayhteenveto

Karjayhteenvetotoiminto tarjoaa täydellisen yleiskuvan karjasi tämänhetkisestä tilasta. Se tarjoaa muun muassa rivi riviltä -tilin kaikista eläimistä, jotka ovat:

 • tiineenä
 • lypsäviä
 • ummessa
 • ruokittavina
 • hoidettavina

Syötettävät tiedot: lehmien tämänhetkinen tila
Tärkeimmät hyödyt: tarkat tiedot karjasta tällä hetkellä

Koelypsy

Tässä toiminnossa voit tallentaa kaikki viranomaisilta saadut maidon laatuun liittyvät tiedot. Näiden tietojen avulla voit muokata toimintaasi siten, että pystyt toimittamaan asiakkaillesi optimaalista, esim. runsasrasvaista maitoa.

Syötettävät tiedot: testitiedot viranomaisilta
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen rekisteri maidon koostumuksesta

Valvontataulu

Valvontataulu on DelPro™ Farm Managerin vakiotyöpöytä järjestelmään kirjauduttaessa. Se tarjoaa täydellisen yleiskuvan  toiminnoistasi ja korostaa

 • Eläintiedot
 • Lypsytiedot
 • Laite
 • Hälytykset
 • Kiimassa olevat lehmät
 • Grafiikat

Työpöytää voidaan muokata näyttämään käytännöllisesti katsoen mitä tahansa tietoja.

Tärkeimmät hyödyt: työpöytä, joka tarjoaa välittömän yleiskuvan toiminnoista

Luiskahdus

Tämä toiminto tallentaa, kuinka monta kertaa keskuskappale luiskahtaa irti vetimestä lypsyn aikana. Näiden tietojen avulla voit määrittää, onko yhdessä tai useammassa keskuskappaleessa ongelmia.

Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva keskuskappaleen toiminnasta

Este

Tämä toiminto tallentaa tiedon ja varoittaa, jos jokin estää alipainetta toimimasta oikein. Jos tätä esiintyy säännöllisesti, voit ottaa yhteyttä huoltoteknikkoosi.

Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva alipaineen toiminnasta

Irtipotkaisut (Kick-off)

Tämä toiminto rekisteröi, kuinka monta kertaa lehmä potkaisee lypsimen irti lypsyn aikana. Jos lehmä tekee sitä säännöllisesti, voit tarkkailla yksittäistä lehmää saadaksesi selville syyn ja korjataksesi ongelman. Voit myös näyttää tämän ryhmittäin nähdäksesi, liittyykö ongelma johonkin työntekijään.

Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva lehmän reaktiosta lypsämiseen

Suurten maitotilojen erikoistyökalut

Suurilla tiloilla tarvitaan järjestelmä, joka auttaa hallitsemaan henkilöstöä tehokkaasti ja tunnistamaan parhaat käytännöt kaikissa töissä. DelPro™ Farm Managerin avulla voit tarkkailla toimintojen tehokkuutta vertailemalla esim. henkilöstön tuottavuutta, lypsyaseman kapasiteettia, lehmäruuhkia, lypsyn tehokkuutta ja maidon tuotantomäärää työvuorokohtaisesti, navettakohtaisesti jne.

Ryhmäraportit

DelPro™ Farm Manager tarjoaa kollektiivisen yhteenvedon karjaan kuuluvista ryhmistä. Kaikenkattava järjestelmä luo kaavioita ja yhteenvetoja, joita voidaan käyttää eri ryhmien tulosten vertailemiseen. Tämä ominaisuus on ihanteellinen johtajille, jotka haluavat verrata lehmäryhmien suorituskykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Järjestelmä voidaan asettaa tarjoamaan juuri sen verran tietoja kuin haluat.

Suositeltu laite: DeLaval etäkäyttö RFC
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi lehmäryhmien suorituskyvystä

Työteho

Työtehotoiminnon avulla voit vertailla navetan eri alueita nähdäksesi, ovatko jotkut työntekijät muita parempia esim. kapasiteetin, maitomäärän yms. perusteella. Sitten voit halutessasi ottaa parhaat käytännöt ja lypsymenetelmät käyttöön myös muualla maitotilalla.

Tärkeimmät hyödyt: henkilöstön vertailu- ja parannustyökalu

Karuselliaseman suorituskyky

Jos karuselliasemiesi suorituskykytasoissa on huomattavia eroja, haluat tietää syyn. Karuselliaseman suorituskyky -toiminto luo laajan valikoiman tilastoja, joiden avulla voit vertailla niitä. Sen avulla voit myös tunnistaa parhaiten toimivat tekijät eri karuselliasemista ja ottaa ne käyttöön koko tilalla.

Tärkeimmät hyödyt: karuselliasemien vertailu- ja parannustyökalu

Lypsyaseman suorituskyky

Jos lypsyasemiesi suorituskykytasoissa on huomattavia eroja, haluat tietää syyn. Lypsyaseman suorituskyky -toiminto luo laajan valikoiman tilastoja, joiden avulla voit vertailla kaikkia lypsyasemiasi. Sen avulla voit myös tunnistaa parhaiten toimivat tekijät eri lypsyasemista ja ottaa ne käyttöön koko tilalla.

Tärkeimmät hyödyt: lypsyasemien vertailu- ja parannustyökalu


Eläinluettelo
Tämän toiminnon avulla voit näyttää luettelon kaikista lehmistä ryhmässä tai karjassa ja lajitella niitä
tiettyjen kriteerien mukaan, esim.
• urokset
• hiehot
• ummessa
• lypsävä
• poikiva
Sitten voit tuottaa kaavion tai tekstipohjaisia raportteja tietyt kriteerit täyttävistä ryhmistä
minkä tahansa kirjattujen tietojen perusteella.
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: kriteerien mukaisten eläinten välitön näyttö
Eläimen kortti (Animal Card)
Eläimen kortti antaa täydellisen pylväsdiagrammin lehmän elämästä tähän saakka. Eri välilehdiltä
voit katsoa kaikki tallennetut tapahtumat, tuotetun maidon määrän, tiineyksien lukumäärän, rokotukset, hoidon
jne. Voit näyttää tämän tiedon myös kokonaisuudessaan tai tietyltä ajanjaksolta. Kaikki tiedot voidaan
esittää myös kaavion muodossa niiden havainnollistamiseksi.
Suositeltu laite: tilan etäyhteysohjelma
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi yksittäisten lehmien elämistä
Automaattisen lajittelun säännöt
Automaattisen lajittelun säännöt -toiminnolla lehmät voidaan lajitella automaattisesti, kun ne täyttävät tietyt kriteerit. Esimerkiksi jos olet asettanut
DelPro™ Farm Managerin luomaan automaattisesti luettelon, kun on aika rokottaa lehmä, se ohjataan hoitohuoneeseen, kun se
on kulkenut erotteluporttien läpi. Tätä prosessia voidaan soveltaa käytännöllisesti katsoen kaikkiin luetteloihin.
Tarvittava laite: erotteluportit
Syötettävät tiedot: automatisoitu luettelomerkintä
Tärkeimmät hyödyt: automaattisesti lajitellut lehmät
Eräsyöttö ja muokkaus
Eräsyöttö ja muokkaus -toiminnon avulla voit luoda lehmäluettelosi erittäin. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos haluat luoda ja tarkkailla
omien asetustesi mukaisia ryhmiä, joita vakioasetuksissa ei ole otettu huomioon.
Syötettävät tiedot: erän asetukset
Tärkeimmät hyödyt: kyky ryhmitellä lehmiä ja tarkkailla niitä
Laitteiden ohjaus
DelPro™ Farm Manageria voidaan käyttää minkä tahansa siihen yhdistettyjen laitteiden ohjaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tarkastella ja ohjata huomattavaa
määrää toiminnoistasi yhdestä työpisteestä käsin.
Tärkeimmät hyödyt: laitteiden ohjaus yhdestä työpisteestä käsin
Suodattimet
Suodattimet-toiminnolla voit valita tietyn suodattimen, esim. ummessa olevat lehmät seuraavien 14 päivän aikana, ja sisällyttää nämä tiedot kaikkiin raportteihin ja
kaavioihin. Kun tämä toiminto on käytössä, sinun ei tarvitse hakea tätä tietoa jokaisesta raportista tai syöttää komentoa uudelleen yksittäisiin kenttiin.
Syötettävät tiedot: suodatintiedot
Tärkeimmät hyödyt: nopea ja helppo pääsy suodatettuihin tietoihin
Karjakaaviot
Tämä toiminto tarjoaa nimensä mukaisesti valikoiman kaavioita karjastasi. Valitse vain tietokentät, joita haluat tarkastella, ja DelPro™
Farm Manager tuottaa asianmukaiset kaaviot. Sitten voit asettaa erilaisia tarkasteluparametreja riippuen siitä, mitä haluat näyttää, esim.
tietyt tapahtumat kuluneelta viikolta, kuukaudelta jne.
Tärkeimmät hyödyt: nopea ja helppo tietojen katselu kaavion muodossa
Karjan suunnittelu
Tällä toiminnolla voit asettaa pitkän tai lyhyen aikavälin SKI:t, valvoa tuloksia ja tallentaa ne. Näin voit nähdä edistymisesi
niiden saavuttamiseksi, ja saat lisäksi historiakatsauksen toiminnoistasi.
Syötettävät tiedot: Toiminnan tunnusluvut
Tärkeimmät hyödyt: karjasuunnitelmien välitön näyttö
Karjan yhteenveto
Karjayhteenvetotoiminto tarjoaa täydellisen yleiskuvan karjasi tämänhetkisestä tilasta. Se tarjoaa muun muassa rivi riviltä
-tilin kaikista eläimistä, jotka ovat:
- tiineenä
- lypsäviä
- ummessa
- ruokittavina
- hoidettavina
Syötettävät tiedot: lehmien tämänhetkinen tila
Tärkeimmät hyödyt: tarkat tiedot karjasta tällä hetkellä
Koelypsy
Tässä toiminnossa voit tallentaa kaikki viranomaisilta saadut maidon laatuun liittyvät tiedot. Näiden tietojen avulla voit muokata
toimintaasi siten, että pystyt toimittamaan optimaalista, esim. runsasrasvaista maitoa.
Syötettävät tiedot: näytetiedot viranomaisilta
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen rekisteri maidon koostumuksesta
Valvontataulu
Valvontataulu on DelPro™ Farm Managerin vakiotyöpöytä järjestelmään kirjauduttaessa. Se tarjoaa täydellisen yleiskuvan
toiminnoistasi ja korostaa
- Eläintiedot
- Lypsytiedot
- Laitetiedot
- Hälytykset
- Kiimassa olevat lehmät
- Grafiikat
Työpöytää voidaan muokata näyttämään käytännöllisesti katsoen mitä tahansa tietoja.
Tärkeimmät hyödyt: työpöytä, joka tarjoaa välittömän yleiskuvan toiminnoista
Luiskahdus
Tämä toiminto tallentaa, kuinka monta kertaa keskuskappale luiskahtaa irti vetimestä lypsyn aikana. Näiden tietojen avulla voit
määrittää, onko yhdessä tai useammassa keskuskappaleessa ongelmia.
Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva keskuskappaleen toiminnasta
Tukos
Tämä toiminto tallentaa tiedon ja varoittaa, jos jokin estää alipainetta toimimasta oikein. Jos tätä esiintyy
säännöllisesti, voit ottaa yhteyttä huoltoteknikkoosi.
Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva alipaineen toiminnasta
Irtipotkaisut (Kick-off)
Tämä toiminto rekisteröi, kuinka monta kertaa lehmä potkaisee lypsimen irti lypsyn aikana. Jos lehmä tekee sitä
säännöllisesti, voit tarkkailla yksittäistä lehmää saadaksesi selville syyn ja korjataksesi ongelman. Voit myös näyttää tämän
ryhmittäin nähdäksesi, liittyykö ongelma johonkin työntekijään.
Tärkeimmät hyödyt: välitön yleiskuva lehmän reaktiosta lypsämiseen
Suurten maitotilojen erikoistyökalut
Suurilla tiloilla tarvitaan järjestelmä, joka auttaa hallitsemaan henkilöstöä tehokkaasti ja tunnistamaan parhaat
käytännöt kaikissa töissä. DelPro™ Farm Managerin avulla voit tarkkailla toimintojen tehokkuutta vertailemalla
esim. henkilöstön tuottavuutta, lypsyaseman kapasiteettia, lehmäruuhkia, lypsyn tehokkuutta ja maidon tuotantomäärää työvuorokohtaisesti, navettakohtaisesti
jne.
Ryhmäraportit
DelPro™ Farm Manager tarjoaa kollektiivisen yhteenvedon karjaan kuuluvista ryhmistä. Kaikenkattava järjestelmä luo
kaavioita ja yhteenvetoja, joita voidaan käyttää eri ryhmien tulosten vertailemiseen. Tämä ominaisuus on ihanteellinen
tilanhoitajille, jotka haluavat verrata lehmäryhmien suorituskykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Järjestelmä voidaan
asettaa tarjoamaan niin paljon tai niin vähän tietoja kuin haluat.
Suositeltu laite: tilan etäyhteysohjelma RFC
Syötettävät tiedot: vaihtelee riippuen siitä, mitä tietoja haluat näyttää
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi lehmäryhmien suorituskyvystä
Työteho
Työtehotoiminnon avulla voit vertailla navetan eri alueita nähdäksesi, ovatko jotkut työntekijät
muita parempia esim. kapasiteetin, maitomäärän yms. perusteella. Sitten voit halutessasi ottaa
parhaat käytännöt ja lypsymenetelmät käyttöön myös muualla maitotilalla.
Tärkeimmät hyödyt: henkilöstön vertailu- ja suorituskyvyn parannustyökalu
Karuselliaseman suorituskyky
Jos karuselliasemiesi suorituskykytasoissa on huomattavia eroja, haluat tietää syyn.
Karuselliaseman suorituskyky -toiminto luo laajan valikoiman tilastoja, joiden avulla voit vertailla niitä. Sen avulla voit myös
tunnistaa parhaiten toimivat tekijät eri karuselliasemista ja ottaa ne käyttöön koko tilalla.
Tärkeimmät hyödyt: karuselliasemien vertailu- ja parannustyökalu
Lypsyaseman suorituskyky
Jos lypsyasemiesi suorituskykytasoissa on huomattavia eroja, haluat tietää syyn.
Lypsyaseman suorituskyky -toiminto luo laajan valikoiman tilastoja, joiden avulla voit vertailla kaikkia lypsyasemiasi. Sen avulla voit myös
tunnistaa parhaiten toimivat tekijät eri lypsyasemista ja ottaa ne käyttöön koko tilalla.
Tärkeimmät hyödyt: lypsyasemien vertailu- ja parannustyökalu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.