Laatumaito

Pohjimmiltaan työssäsi on kyse kyvystä tuottaa suurin määrä korkealaatuista maitoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

DelPro™ Farm Manager voidaan ohjelmoida tarkkailemaan käytännöllisesti katsoen kaikkien suoraan maitoon liittyvien toimintojen suorituskykyä tilalla. Näin pystyt vertailemaan niitä edellisiin kuukausiin ja/tai toisiin navetoihin tai lypsyasemiin analysoidaksesi, miten parhaat tulokset saavutettiin.

Tältä sivulta löydät tietoja seuraavista seikoista:
maidon hinta, ryhmän maidonvirtaus, maito sisäiseen käyttöön, maidon toimitukset, ongelmatuotokset, raportit maitotilavuudesta ja maidon määrästä, kokonaismaidontuotanto

DelPro™ Farm Manageria voidaan käyttää myös minkä tahansa maitoon liittyvän tiedon tallentamiseen. Tämän rekisterin avulla voit tarkastella kokonaissuorituskykyäsi milloin tahansa.

Maidon hinta

Maidon hinta -toiminnon avulla voit pitää kirjaa kaikista maitotileistäsi meijerin kanssa. Se tarjoaa helppokäyttöisen toiminnon, jolla kirjataan tiedot jokaisesta toimituksesta, mm.
-    kg vastaanotettu
-    hinta
-    vähennykset
    ongelmat

Syötettävät tiedot: meijerin tiedot
Tärkeimmät hyödyt: täydellinen pylväsdiagrammi maidon hinnoista

Ryhmän maidonvirtaus

Ryhmän maidonvirtaus on karjanhallintatyökalu suuren mittaluokan tiloille. Sen avulla voidaan näyttää ja tarkistaa kaikki muutokset tietyn lehmäryhmän maidonvirtauksessa.

Tarvittava laite: maitomittari
Tärkeimmät hyödyt: rekisteri maidonvirtauksen vaihteluista

Kotikäyttöön otettu maito

Tällä toiminnolla voit kirjata tilan kotikäyttöön varastoitavan maitomäärän. Tämä on erityisen tärkeää, jos haluat laskea keskimääräisen lypsymäärän työntekijää kohti tai näyttää, kuinka paljon maitoa käytetään tilalla.

Tarvittava laite: maitomittari
Syötettävät tiedot: tilalla pidetyn maidon määrä
Tärkeimmät hyödyt: rekisteri tilalla käytettävästä maidosta

Maidon toimitukset

Tässä toiminnossa voit kirjata maitomäärän, jonka toimitat meijerille päivittäin. Näin voit tarkkailla maitomääriä, näyttää positiiviset tai negatiiviset kehityssuunnat ja reagoida niihin.

Tarvittava laite: maitomittari
Syötettävät tiedot: toimitetun maidon määrä
Tärkeimmät hyödyt: rekisteri toimitetusta maidosta

Epäilyttävät tuotokset

Tämän avulla voit pitää kirjaa maitomääristä, jotka on hävitetty ongelmien, esim. antibioottikuurilla olevien lehmien vuoksi.

Tarvittava laite: maitomittari
Syötettävät tiedot: hävitetty maito
Tärkeimmät hyödyt: rekisteri hävitetystä maidosta

Raportit maitotilavuudesta ja maitomäärästä

Tämän avulla voit pitää kirjaa meijerille toimitetuista maitotilavuudesta ja maitomääristä. Kaikki meijerin antamat tiedot, kuten määrä, valkuainen, somaattinen soluluku jne., tulee tallentaa.

Syötettävät tiedot: meijeriltä saatavat tilavuus- ja laatutiedot
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi maidon määrästä ja laadusta

Kokonaismaidontuotanto

Tässä toiminnossa yhdistyvät kaikki yllä mainitut toiminnot. Sen avulla pääset helposti käsittelemään ja katsomaan tietoja yhdestä syöttökohdasta.

Syötettävät tiedot: katso muut lypsytyökalut
Tärkeimmät hyödyt: yleiskuva kaikista maitoon liittyvistä tiedoista

Lue lisää tehokkaasta lypsystä osiosta Tietoa maidontuotannosta.


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.