Maadoituksen tarkistus / ongelmia huonon tehon tai toiminnan johdosta

Alla olevat viisi kohtaa auttavat vianetsinnässä

  1. Tarkista, että sähköpaimen antaa tuote-esitteessä ilmoitetun jännitteen. Kytke aitaus ja maadoitus irti ja mittaa lukema digitaalisella jännitemittarilla suoraan lähtöliitännästä.
  2. Tarkista langan kaikki liitoskohdat, erityisesti jos käytössä on polyesterilanka tai aitanauha. Polyesterinauhassa on käytettävä nauhaliittimiä, jos liitoksista halutaan hyvät.
    Polyesterilangan johtimet on vielä punottava yhteen sen jälkeen, kun langat on sidottu kiinni toisiinsa.
  3. Tarkista maadoitus. Oikosulje aitaus noin 100 m päästä sähköpaimenesta asettamalla maahan rautatanko ja kallistamalla se aitaa vasten. Palaa takaisin maadoitussauvan luo ja kosketa rautaa ja maanpintaa. Jos tunnet kunnon iskun, maadoitus on huono ja sitä on parannettava useammilla maadoitussauvoilla. Maadoitussauva on asetettava märkään maahan ja tietyn etäisyyden päähän rakennuksista niin, että rauta ei ole seinän vieren hiekkatäytön alueella. Raudat sijoitetaan noin 3-4 metrin välein. Kytke maadoitussauva ruuviliitoksilla. Maadoitussauvaan tarttumisen asemasta voit käyttää mittaamiseen digitaalista jännitemittaria. Mittauslaiteen lukema ei saa olla maadoitussauvan ja maan välillä yli 300 V.
  4. Tarkista maadoitus. Jos kuulet eristimen napsahtelevan tai jos voit mitata eristimen kohdalta jännitteen aleneman, eristin on vaihdettava vahvempaan.
  5. Tarkista, että aluskasvillisuutta ei ole liikaa ja että mikään oksa ei osu lankaa vasten. Tämä on erityisen tärkeää, jos sähköpaimen on teholtaan pieni.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.