AMR:n ominaisuudet

DeLaval AMR™ edustaa uusinta karuselliteknologiaa.  Vain viisi tehtäväkohtaista hydraulista robottia käsittävällä järjestelmällä voidaan saavuttaa jopa 1 600 täysin automaattista lypsyä joka päivä. DeLaval AMR™ -automaattilypsykaruselli on suunniteltu siten, että se soveltuu kaikkiin tilanhoitotyyleihin:  erissä lypsämiseen, osittain vapaaehtoiseen tai kokonaan vapaaehtoiseen lypsyyn.  Todellinen neljänneslypsy, DeLaval DelPro™ Farm Manager ja DeLavalin laaja kokemus lypsyteknologian alalta vaikuttavat kaikki osaltaan maailman edistyneimpään lypsyjärjestelmään.    

Järjestelmän yleiskuvaus

Kovaa kulutusta kestävän 24-paikkaisen kalanruotoalustan halkaisija on 13 metriä. Uusin nopeussäädin ohjaa tehokkaita tyhjöpumppuja, jotka varmistavat tasaisen alipaineen koko lypsyn ajan pitäen samalla melutason, sähkömagneettisen häiriöt ja kustannukset mahdollisimman matalina. Karusellin keskellä oleva pyörijä kuljettaa DeLaval AMR™ -järjestelmän maidon, lypsytiedot, pesuveden, ilman ja sähkön.

Jatkuva käyttö

DeLaval AMR™ on suunniteltu kestämään nykyaikaisen, ympärivuorokautisen toiminnan navetan vaativissa olosuhteissa. Kuten kaikkien lypsyjärjestelmien kohdalla, järjestelmän eri osien optimaalisen toiminnan varmistamiseksi vaaditaan säännöllistä huoltoa.

DeLavalin valtuutetut teknikot ovat saaneet ammatillisen koulutuksen tekniikan huipputasoa edustavan karusellijärjestelmän täyden huollon suorittamiseen niin, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän sinun toimintoihisi. 

Eläimen tunnistus

DeLavalin tunnistusjärjestelmä tunnistaa lehmän automaattisesti, kun se tulee DeLaval AMR™ -karuselliin. Käyttämällä samaa tunnistusjärjestelmää kuin muuallakin navetassa DeLaval DelPro™ Farm Manager rekisteröi lehmän sijainnin ja antaa lypsyluvan.  Lypsyn aikana seurataan myös muita oleellisia lypsytietoja, kuten irtipotkaisuja ja maidon määrää ja laatua neljänneskohtaisesti, ja ne liitetään lehmän tietoihin DeLaval DelPro™ -tietokannassa.

Tunnistuksessa voidaan käyttää joko sinisiä DeLaval-transpondereita tai korvatranspondereita.

Tehtäväkohtaiset robotit – pesu ja esilypsy

Robotit 1 ja 2

Vetimien valmistelurobotit pesevät, esilypsävät ja kuivaavat vetimet. Pesussa ja esilypsyssä käytetään eri kuppeja ja linjoja kuin lypsyssä. Näin minimoidaan maitohukka ja varmistetaan maidonsiirtolinjan ja maidon hygieenisyys.

 • Robotti saa tiedon siitä, mikä lehmä on tullut lypsypaikalle.
 • Monitoimikädessä oleva 3D time-of-flight-tekniikkaan perustuva 3D-kamera paikallistaa vetimet.
 • Pesukuppi pesee, esilypsää ja kuivaa vetimet.
 • Esilypsyprosessissa tuotettu maito huuhdellaan pesuveden mukana pois erilliseen pesulinjaan.
 • Vedinpesukupin sisäpuoli ja kameran lasi huuhdellaan joka lypsyn välissä. 

Tehtäväkohtaiset robotit – kuppien kiinnitys

Robotit 3 ja 4

Kupinkiinnitysrobotissa on kaksoismagneettitarttuja. Robotti noutaa lypsypaikkaohjaimesta kaksi vedinkuppia kerrallaan ja kiinnittää ne vetimiin. 

 • Robotti saa tiedon siitä, mikä lehmä on tullut lypsypaikalle.
 • Monitoimikädessä oleva 3D time-of-flight-tekniikkaan perustuva 3D-kamera paikallistaa vetimet.
 • Ensimmäinen robotti kiinnittää kaksi kuppia lehmän takavetimiin.
 • Toinen robotti kiinnittää kupit etuvetimiin (ja kiinnittää uudelleen kupit, joiden kiinnitys on epäonnistunut).
 • Kukin vedinkuppi irrotetaan heti, kun neljännes on lypsetty valmiiksi.

Lypsypaikkaohjain

Jokainen alustan lypsypaikka on varustettu lypsypaikkaohjaimella, joka vapauttaa ja irrottaa vedinkupit kiinnityksen ja irrotuksen aikana. Lypsypaikkaohjaimet on suunniteltu robottilypsyä varten, mutta niissä on myös näppäimistö vedinkuppien manuaalista käyttöä varten. Sitä voidaan käyttää mm. uusien eläinten koulutuksen aikana. Jokainen lypsypaikka voidaan sammuttaa yksittäin niin, että lypsy voi jatkua muilla paikoilla huollon aikana.

Maitomittarit

Todellinen neljänneslypsy saavutetaan neljän ICAR-hyväksytyn maitomittarin avulla, jotka sijaitsevat lypsypaikkaohjaimen sisällä. Ne tarkkailevat maidon veripitoisuutta, maidon sähkönjohtavuutta ja lypsytulosta. Neljän maitomittarin ansiosta tiedät aina tarkan maitotuotoksen neljännestä kohti. Tämä järjestely tarjoaa myös markkinoiden parhaat maidon laadun analysointitiedot.

DeLaval DelPro™ -tuotannonohjausjärjestelmän avulla voit muokata koko lypsyprosessia. Esimerkiksi kuppien irrotusta voidaan säätää maitotuotos- tai veripitoisuusparametrien mukaisesti.

Tehtäväkohtainen robotti – vedinhoitoaine

Robotti 5

Vedinhoitorobotti on sijoitettu lähelle alustan uloskäyntiä, jotta lehmien lypsyyn jää mahdollisimman paljon aikaa. Robotissa on kaksi suihkutussuutinta. Se kattaa vetimet ihanteellisesti, ja vedinhoitoaineen käyttö lehmää kohti on optimaalista (<10 ml).

Robotti saa tiedon siitä, mikä lehmä on tullut lypsypaikalle.

 • Monitoimikädessä oleva time-of-flight-tekniikkaan perustuva 3D-kamera paikallistaa vetimet.
 • Sitten robotti suihkuttaa vetimet yksitellen tai omien asetustesi mukaisesti.

Kupin huuhtelu

Kuppien huuhtelumoduuli kiinnittyy lypsypaikkaohjaimen perustaan. Se huuhtelee vedinkupit vedellä sisä- ja ulkopuolelta jokaisen lypsyn jälkeen (tai mukauttamiesi järjestelmäasetusten mukaisesti), jotta estetään ristikontaminaatio lehmien välillä lypsyn aikana.

Lypsyasematason huuhtelu

Kun lehmä on poistunut DeLaval AMR™:stä, lattianhuuhtelu pesee lypsypaikan automaattisesti. Se puhdistaa lypsypaikan lattian suurtehosuihkulla ja kaapii sen puhtaaksi lannasta. Tämäkin vapauttaa työvoimaa, sillä käsinpesun tarve vähenee.

DeLaval AMR™ -järjestelmän ohjaus

DeLaval AMR™:ään pääsee useista eri paikoista: tilan tietokoneelta, AMR:n kosketusnäytöltä ja älypuhelimestasi.  Järjestelmäasetuksia ja lehmien tietoja ohjaa DeLaval DelPro™ Farm Manager.

Voit suorittaa kaikki tilanhoitotoimet, myös AMR-toiminnot, tilan tietokoneelta.

 • AMR:n kosketusnäyttö ohjaa AMR:n toimintoja. Sillä voidaan käsitellä hälytyksiä ja näyttää tiettyjä lehmäkohtaisia tietoja. Kosketusnäyttö sijaitsee AMR-syvennyksen sisäpuolella. Toinen kosketusnäyttö voidaan sijoittaa AMR-alustan ulkopuolelle. Intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa jatkuvasti yleiskuvan järjestelmästä.
 • AMR:n tämänhetkinen tila voidaan näyttää myös älypuhelimessa tai tabletissa. Se sisältää oleellisia tietoja lypsyprosessista ja lehmä- tai järjestelmätietoja. Hälytyksetkin voidaan välittää mobiililaitteeseesi. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.