DelPro™-tuotannonohjausjärjestelmä parsinavetoihin

DelPro™ for stanchion barn herd management software

DeLaval DelPro™ on integroitu tuotannonohjausjärjestelmä parsinavetoihin, jonka avulla voit hallita maidontuotantoa entistä tehokkaammin – ilman että sinun tarvitsee muuttaa koko tuotantojärjestelmää ja elämäntapaasi.

Integroitua tuotannon hallintaa parsinavetoihin

Maitotilan hallinta on raskasta työtä. Tiedät sen paremmin kuin me. Ymmärrämme, että ajat ovat muuttumassa, ja että tilanomistajien on keskitettävä huomionsa parempaan kannattavuuteen. Useimmat parsinavetoiden työvaiheista voidaan tätä nykyä suorittaa mekaanisesti tai automatisoida. Tämän ansiosta sinulle jää enemmän aikaa keskittyä karjanhallintatoimiin, mikä puolestaan laskee tuotantokustannuksia ja nostaa kannattavuutta.

DeLaval DelPro on tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla lypsät, hallitset ja ruokit lehmiäsi aiempaa paremmin. DeLaval DelPro -järjestelmä on kuin älykäs ja tehokas tilanhoitaja. Se säästää aikaasi ja parantaa tilan tuottavuutta.

Sinun ei tarvitse muuttaa navettasi pohjaratkaisuja tai rakentaa uutta navettaa, eikä sinun tarvitse kouluttaa lehmiä uudelleen tai tehdä merkittäviä investointeja: DeLaval DelPro -järjestelmän avulla saat tarvitsemasi reaaliaikaiset tiedot, joiden pohjalta voit tehdä parempia päätöksiä.

Tieto on valtaa: kun käytössäsi on laadukkaampaa tietoa, voit tehostaa hallintaasi ja parantaa voittomarginaalia.

Erillisistä tuotteista automatisoituun järjestelmään

DeLaval DelPro perustuu tiedonsiirtoon, jonka avulla maidontuotanto voidaan integroida. Tämän ansiosta maitotilasta tulee paljon tehokkaampi ja tuottavampi.

Tiedonsiirtoprosessi on varsin suoraviivainen: aktiivisuustiedot välitetään navetan ja tietokoneen välillä. Navetan lypsy-yksikkö ja ruokintarobotti huolehtivat perinteisistä navetan työvaiheista, ja ne ovat yhteydessä järjestelmän ohjaimeen ja tietokoneeseen langattomasti. Toimistossa olevassa tietokoneessa on DeLaval DelPro -hallintaohjelmisto, joka kerää, analysoi ja valvoo lypsy-yksiköiden, ruokintarobottien ja muiden laitteiden lähettämiä tietoja. Järjestelmän ansiosta käytössäsi on tarvittavat tiedot, joiden pohjalta voit tehdä parempia hallintapäätöksiä.

Navetan laitteiden langaton linkitys tietokoneeseen ja automaattinen, kaksisuuntainen tiedonsiirto luo perustan integroidulle maitotuotannon hallintajärjestelmälle, joka on merkittävä askel eteenpäin yksinkertaisista erillislaitteista.

DeLaval DelPro antaa käyttöösi tehokkaammat hallintavälineet, minkä ansiosta aikaa säästyy ja työ helpottuu. Järjestelmä käsittelee ja esittää tarkat tiedot nopeasti. DeLaval DelPro on tärkeä hallintatyökalu parsinavetoiden päivittäiseen maitotuotantoon.

Uutta DelPro-järjestelmän 3.0-versiossa 
Eläinlääkärin käyntimoduuli

Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden suunniteltujen eläinlääkärikäyntien valmisteluun ja kutsujen lähettämiseen. DelPro luo tulosteen, jossa on perusteelliset eläintiedot eläinlääkärin tarkastusta varten. Tarkastuksen tulokset voidaan lopuksi kirjata ylös nopeasti ja tarkasti.

DeLaval DelPro™ MU480 -lypsy-yksikkö DeLaval-ruokintarobotti
DeLaval DelPro™ MU480 -lypsy-yksikkö DeLaval-ruokintarobotti
DeLaval Langaton tiedonsiirtoyksikkö WU100 DeLaval DelPro™ -ohjelma
DeLaval Langaton tiedonsiirtoyksikkö WU100 DeLaval DelPro™ -ohjelma
DeLaval järjestelmänohjain SC
DeLaval järjestelmänohjain SC

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.