ProAgria ja DeLaval yhteistyöhön lypsyrobottien käyttöönotossa maitotiloilla

Kuvassa vasemmalla ProAgria Keskusten liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila ja keskellä ProAgrian Keskusten liiton hallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja.

ProAgria ja DeLaval ovat tänään julkistetulla sopimuksella päättäneet aloittaa yhteistyön uusien lypsyrobottien käyttöönotossa. Toimintamallissa DeLaval vastaa lypsyrobotin asennuksesta ja tekniikasta. ProAgria vastaa käyttöönoton aikaisesta työnjohdosta eli käyttöönottoprosessista, DelPro -tuotannonohjausjärjestelmän neuvonnasta asiakkaalle ja eläinliikenteen hallinnasta tekniikan avulla. Maitotilan neuvonta aloitetaan jo ennen lypsyrobotin asennusta ja se ulottuu käyttöönoton jälkeiseen aikaan.

”Tämä yhteistyö DeLavalin kanssa vahvistaa ProAgrian roolia maitoyritysten asiantuntijapalveluiden tarjoajana ja eri toimijoiden aktiivisena yhteistyökumppanina toimialalla. Olemme osaltamme varmistamassa investoinnin tehokasta käyttöönottoa ja tuotannon nopeaa ylösajoa yrityksen talouden turvaamiseksi”, toteaa ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila.

 

”Yhteistyö ProAgrian kanssa auttaa asiakkaitamme perusteellisemmin hyödyntämään uusien laitteiden tekniikkaa tuotannon ohjauksessa ja lehmien lypsyssä. ProAgrian maidontuotannon osaaminen tuo lisäarvoa DeLavalin lypsyrobottien toimituksiin ja tämä uusi yhteistyömuoto on käytännössä jatkoa jo aikaisemminkin tekemällemme hyvälle yhteistyölle”, toteaa puolestaan DeLavalin toimitusjohtaja Jari Virrankoski.

 

”Valmennamme seitsemän jo ennestään kokenutta asiantuntijaamme DeLavalin käyttöjärjestelmän hallintaan ja automaattilypsyn käyttöönottoprosessin johtamiseen. Nämä asiantuntijat ovat käytettävissä eri puolilla Suomea käyttöönotoissa ja he tekevät tiivistä yhteistyötä DeLavalin laiteasentajien ja huoltomiesten kanssa, kertoo ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Henna Mero, joka on ollut rakentamassa käyttöönottopalvelua yhdessä DeLavalin ja ProAgria keskusten kanssa.

 

”Koulutusvaihe on sujunut erittäin hyvin. Koulutettavat asiantuntijat ovat kokeneita maidontuotannon ammattilaisia ja hyvin motivoituneita tähän yhteistyöhön. Olemme jo päässeet käytännön toimiin useammallakin tilalla. Niistä saadut kokemukset ja asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Varsinainen sertifiointi ensimmäisten asiantuntijoiden osalta tapahtuu tammi-helmikuun aikana”, kertoo puolestaan koulutuksesta vastaava DeLavalin teknisen tuen päällikkö Teijo Kärki.

Lisätiedot:

ProAgria Keskusten Liitto, Toimitusjohtaja Juha Nuutila, puhelin 0500 705 060

Oy DeLaval Ab, Toimitusjohtaja Jari Virrankoski, puhelin 0500 181 014

ProAgria Keskusten Liitto, Palveluryhmäpäällikkö maito-, lihanauta-, ja lammasyritykset Henna Mero, puhelin 040 589 6202

Oy DeLaval Ab, Teknisen tuen päällikkö Teijo Kärki, puhelin 0400 263 530

 

Kuvassa vasemmalla ProAgria Keskusten liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila ja keskellä ProAgrian Keskusten liiton hallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja ja oikealla DeLavalin Suomen toimitusjohtaja Jari Virrankoski. 

DeLavalin avoin kuvagalleria

Ota yhteyttä

Matti Oinonen
Markkinointi

e-mail:

Susanna Kyllönen
Markkinointi
e-mail:

DeLaval-tuotefilmit Youtube-sivustolla

Ladattavat tuotefilmit

Herd navigator™

Optifeeding-seosrehuruokinnan automatisointi

Kääntyvä karjaharja

 Klikkaa linkkiä hiiren oikealla napilla ja valitse "Tallenna kohde nimellä" tai "Save Target As"

 

DeLaval kuvagalleria

DeLaval Picasa    Picasa

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.