DeLavalin Uutishuone

syys 10, 2014

DeLaval VSM-mikserin omistaja ei haikaile muiden merkkien perään

DeLaval VSM-mikserin omistaja ei haikaile muiden merkkien perään Norjalainen Norsk Landbruk –lehti toteutti syksyn aikana kyselytutkimuksen norjalaisille apemikserin omistajille.  Vastaajilla oli käytössä seuraavia seosrehulaitteita:                                       Keenan 30 kpl BvL 23 DeLaval 18 GEA Mullerup 17 Kverneland Siloking 6 RMH 6 Trioliet            5 Muut (mm. JF, Strautman, Kuhn, Cormall, Pellon, Seko Sam, Andre) 15 Kyselyn vastausmateriaalista kävi ilmi, että DeLavalin pystyruuvisen mikserin omistajat olivat keskimääräistä tyytyväisempiä laitteisiinsa. VSM koettiin helppokäyttöiseksi, nopeaksi sekoittajaksi ja hyväksi rehun silppuajaksi. Paalirehun käsittelyyn verraton Erityisen tyytyväisiä käyttäjät olivat miksereiden pyöröpaalien käsittelyominaisuuksiin. Pyöröpaalaus on Norjassa yleisin rehun säilöntätapa, joten mikserin paalinkäsittelykyvyllä on suurella osalla tiloista ratkaiseva merkitys. Suurin osa tiloista ei halkaissut paaleja ennen mikseriin laittamista. Tämä vähentää rehuseoksen tekoon käytettyä aikaa, mikäli säilörehu lastataan mikseriin etukuormaajalla.  DeLaval VSM koettiin keskimääräistä paremmaksi myös hinta-laatu –suhteeltaan. Uuden sukupolven miksereiden todettiin olevan toiminnaltaan luotettavia ja vähän huoltotoimia vaativia. Mikserit saivat positiivista palautetta myös vapaan sanan osiossa. Myös epäkohtia oli huomattu. Vaikka VSM:n purkuominaisuudet saivat keskimääräistä paremmat arvostelut kyselyssä, yksi viljelijä totesi säiliön tyhjentymisen tasaisuudessa olevan toivomisen varaa hänen ruokintajärjestelmänsä kohdalla. Yksikään kyselyyn vastannut VSM:n käyttäjä ei kuitenkaan olisi vaihtanut mikseriään toisen merkkiseen. ”Mikserini on nyt ollut käytössä 9 kuukautta, eikä se ole pysähtynyt kertaakaan, eikä siinä ole ollut minkäänlaista vikaa.” ”Rehua tulee joskus yli laidan sekoituksen aikana.” ”Helppo ja luotettava systeemi. Käsittelee jäiset pyöröpaalit helposti” ”Hieman epätasainen purku, josta on haittaa silloin kun mattoruokkijalla ruokitaan aikaperusteisesti.” ”Olen käyttänyt mikseriä ja OTS-jakovaunua  vasta 14 päivää, mutta se täyttää toiveeni. Lehmät lypsävät enemmän ja lypsyrobotillani on parempi lehmäliikenne.” ”Olen käyttänyt mikseriäni marraskuusta 2013 saakka, eikä se ole pysähtynyt kertaakaan” Kyselyyn vastasi 121 tilallista, joista 14:lla  oli käytössä DeLavalin uuden sukupolven pystyruuvimikserit. Lopuilla neljällä DeLaval-mikserin omistajalla oli joko traktorivetoinen vaunu tai ensimmäisen sukupolven mikseri. Keskimäärin tilalliset sekoittivat 4,6 paalia päivässä ja rehu jaettiin 132 eläimelle, nuorkarja mukaan lukien. Suunniteltu haastaviin olosuhteisiin Norjalainen säilörehu on Pohjoismaiden ja ehkä Euroopankin haastavinta. Korjuuolosuhteista johtuen se on yleensä märkää ja pitkäkortista paalisäilörehua, joka usein myös jäätyy talvisin. Suuri osa DeLaval VSM –pystyruuvimiksereiden tuotekehityksestä onkin sen vuoksi tehty Norjassa. Vuoden 2013 aikana Norjaan myytiin yhteensä 36 kiinteää pystyruuvimikseriä. Suomeen yleisimmin myyty malli on 12 kuutiometrin yksiruuvinen VSM. Kyselyn kysymykset Kaikkien vastausten keskiarvo DeLaval Kuinka hyvin mikseri sekoittaa rehun? 5,0 5,57 Kuinka hyvin mikserisi leikkaa rehun? 4,8 5,36 Kuinka nopeasti mikserisi sekoittaa rehun? 4,0 4,79   Kuinka hyvin mikserisi käsittelee pyöröpaalit? 4,6 5,86 Halkaisetko pyöröpaalit ennen mikseriä (Kyllä) 68% 21% Kuinka hyvin mikseri tyhjenee? 4,7 5,14 Kuinka helppo mikseriäsi on käyttää? 5,1 5,21 Kuinka luotettava mikserisi on? 5,0 5,75 Oletko tyytyväinen ylläpito- / huoltokustannuksiin? (10/14 vastaajasta ei vastannut laskeneensa/ei tiedä) 4,6 4,0 Millaiseksi olet kokenut hinta-laatusuhteen? 4,5 5,09 Miten koet laitteen hinnan, ellet ajattele/vertaa sitä laatuun? 4,1 4,08 Miten tyytyväinen olet saatavilla olevaan huoltoverkkoon? 4,4 5,09   Tutustu VSM-apemikseriin tästä... Ota yhteyttä alueesi DeLavalin väkeen   

Page 6 of 12

DeLavalin avoin kuvagalleria

Ota yhteyttä

Matti Oinonen
Markkinointi

e-mail:

Susanna Kyllönen
Markkinointi
e-mail:

DeLaval-tuotefilmit Youtube-sivustolla

Ladattavat tuotefilmit

Herd navigator™

Optifeeding-seosrehuruokinnan automatisointi

Kääntyvä karjaharja

 Klikkaa linkkiä hiiren oikealla napilla ja valitse "Tallenna kohde nimellä" tai "Save Target As"

 

DeLaval kuvagalleria

DeLaval Picasa    Picasa

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.