Ratkaisut:

Ruokinta-asema

Ruokinta-asema

Kun lehmä saapuu ruokinta-asemaan, prosessori tunnistaa kunkin eläimen,  kaulassa roikkuvan elektronisen transponderin avulla. Koska prosessori laskee kunkin eläimen rehuannokset koko vuorokaudelta, se määrittelee heti, onko eläimen aika syödä ja miten paljon. Sen jälkeen ruokinta-asema sekoittaa ja annostelee oikean määrän rehua suoraan lehmälle. Syöttönopeus on etukäteen määritelty vastaamaan syömisnopeutta. Rehua ei mene hukkaan, koska rehu annostellaan lehmän syömisnopeuteen sopivaksi.

Eläinten hyvinvointi

Yksilökohtaiset ruokintasuunnitelmat takaavat, että jokainen lehmä saa oikean määrän rehua koko elinikänsä. Maidontuotannon alkuvaiheen ruokinnan lisäys ja ruokinnan vähennys maidontuotannon laskiessa on ruokinnan taloudellisuuden kannalta tärkeää. Säännöllinen ruokinta ylläpitää pötsin pH:n tasaisena verrattuna massaruokintaan, koska se maksimoi ravintoaineiden saanin ja vähentää metabolisten sairauksien vaaraa.

Kannattava tuotanto

Terveemmät lehmät tuottavat enemmän maitoa ja parantavat katetta. Kun lehmien yliruokinta jää vähäisemmäksi, rehukustannukset pienenevät: rehua tarvitaan jopa 5 % vähemmän. Ruokinta on suurin menoerä maidontuotannossa.

Ympäristöystävällisyys

Yksilökohtainen annostelu auttaa maksimoimaan tuottavuuden ja välttämään yliruokintaa, samalla kun väkirehua hukkaantuu vähemmän. Tämä kaikki parantaa energian ja voimavarojen käytön tehokkuutta.

 

 

Feedtech-säilörehu

Feedtech-säilörehu

Feedtech™ -säilörehu sisältää joukon erikoistuotteita, jotka on tehty erikoisesti rehunsäilöntään ja vasikoille. Feedtech™ -säilörehu on kehitetty parantamaan rehun laatua ja maittavuutta sekä vähentämään kuiva-ainehävikkiä siiloon lastattaessa ja siilon avaamisen jälkeen.

Eläinten hyvinvointi

Feedtech™ -säilöntäaine vähentää hiivan ja homeen määriä säilörehussa. Suurten bakteerimäärien vähentämisellä parannetaan maittavuutta ja samalla parannetaan eläimien terveyttä.

Kannattava tuotanto

Virhekäymisen aiheuttaman hävikin väheneminen lisää saatavana olevan kuiva-aineen määrää. Tämä voi pienentää säilörehun valmistukseen tarvittavaa pinta-alaa. Säilörehun hävikin väheneminen säästää ruokintakustannuksia; säilörehun laadun parantaminen lisää kuiva-aineen saantia ja maidontuotantoa.

Ympäristöystävällisyys

Varastossa olevan rehun hävikkiä voidaan vähentää puolella. Keskimäärin 15 % käsittelemättömästä säilörehusta hukataan verrattuna alle 8 %:iin käsitellystä säilörehusta. Tämä säästää ilmaan haihtuvaa energiaa.

Yhteiskuntavastuu

Säilörehun valmistus voi tuottaa useita eri kaasuja mm. hiilidioksidia ja typpidioksidia. Feedtech™ -säilöntäaine pienentää kaasunmuodostusta rehussa, mikä osaltaan parantaa työskentely-ympäristöä.

Kääntyvä karjaharja

Kääntyvä karjaharja

DeLavalin kääntyvä karjaharja SCB alkaa pyöriä miellyttävää nopeutta, kun lehmä koskettaa siihen. Se kääntyy pehmeästi kaikkiin suuntiin, ylös, päälle ja lehmän kylkeä pitkin. Harjastn pituusja kovuus parantavat verenkiertoa ja auttavat lehmiä pysymään puhtaina ja rauhallisina. Sen ainutlaatuinen rakenne on patentoitu ja laite on saanut German Agricultural Societyn (DLG) hyväksynnän .

Eläinten hyvinvointi

Parantaa utarehygieniaa ja mukavuutta: Lehmä voi harjata itseään aina halutessaan, eikä loukkaantumisvaaraa ole. Muutoin lehmä hankaisi itseään jotain navetan terävää pintaa vasten. Karjaharjaa käyttävät lehmät ovat puhtaampia, kutiavat vähemmän. Siksi ne ovat myös rauhallisempia ja tasapainoisempia. Cornellin yliopiston tutkimus vuodelta 2009 osoitti tehostuneen verenkierron parantaneen eläinten terveyttä. Se osoittaa myös, että kääntyvää karjaharjaa käytettäessä lehmillä oli kliinisiä utaretulehduksia 35 % vähemmän toisen ja kolmannen maidontuotannon aikana.

Harjassa on turvatoiminto, joka kääntää harjan pyörimään vastakkaiseen suuntaan ja katkaisee virran, jos lehmä jää kiinni.

 

Kannattava tuotanto

Cornellin yliopistossa tehty tutkimus kertoi myös, että päivittäinen maidontuotanto lisääntyi jopa 1 kg:n verran, kun lehmän karsinassa oli kääntyvä karjaharja verrattuna verrokkiryhmään, jonka olosuhteet olivat samat, mutta ilman kääntyvää karjaharjaa. Parempi yleisterveys johtaa pienempiin hoitokuluihin ja poistoihin.

 

Ympäristöystävällisyys

Kasvanut tuottavuus tarkoittaa lehmien suurempaa maitomäärää tuotannontekijöiden pysyessä samoina. Myös sairauksien vuoksi poisjäävä maitomäärä vähenee.

 

Yhteiskuntavastuu

Toiminnan automatisointi parantaa työskentelyolosuhteita, koska se vähentää raskaan työn osuutta ja puhtaanapito helpottuu. Esiasennettuna harja on helppo kiinnittää. Jos harja asennetaan pihatossa oikeaan paikkaan, se helpottaa lehmien liikkumista ruokinta-alueelta lepoalueelle.

Taajuusohjaimella varustetut tyhjöpumput

Taajuusohjaimella varustetut tyhjöpumput

Perinteisesti lypsyjärjestelmien tyhj��pumput käyvät vakionopeudella, ja alipaineen taso pidetään vakiona päästämällä ilmaa alipainelinjoihin. Toinen, uudempi tapa pitää alipaineen taso vakiona, on säätää tyhjöpumppujen nopeutta siten, että ne tuottavat vain tarvittavan ilmavirran. DeLavalin taajuusohjaimella säädellyt pumput on suunniteltu sopeuttamaan toimintansa juuri näin. Tämän ansiosta sama tulos saavutetaan käyttämällä vähemmän energiaa. 

Eläinten hyvinvointi

Vakiona pysyvä alipaine merkitsee pehmeää lypsyä, joka voi parantaa lehmien utareterveyttä. Hiljaisempi toiminta lypsyn aikana parantaa lehmien rauhallisuutta.

Tilan tuottavuus

Tyhjöpumpun nopeuden säätely säästää jopa 70 % punpun toimintaan liittyviä energiakustannuksia. Tämä voi johtaa suureen säästöön, koska tavanomaiset alipainejärjestelmät saattavat kuluttaa sähköä lehmää kohti vuodessa 70 - 100 kWh (Dairy Farm Energy) tai perinteisesti noin 20 % kaikesta tialla käytetystä energiasta menee tyhjöpumppuihin (Sanford, Vacuum Systems, 2004).

Ympäristötiedot

Säästää energiaa säätelemällä tyhjöpumppujen nopeutta, ja 95 % öljystä kerätään ohjattuun jätteenkäsittelyyn.

Sosiaalinen vastuullisuus

Taajuusohjatuilla tyhjöpumpuilla lypsytoiminto on hiljaisempaa – lypsäjien työolosuhteen paranevat.

VMS

DeLaval VMS

DeLavalin vapaalypsyjärjestelmä VMS on maailman tehokkaimpia automaattisia lypsyjärjestelmiä (AMS) suhteessa energiaan, Danish Agricultural Advisory Servicen (DAAS) tutkimuksen mukaan vuodelta 2009.

Eläinten hyvinvointi

VMS myös puhdistaa vetimet hyvin hellästi lämpimällä vedellä ja ilmalla. Tämä herkistää lehmät luovuttamaan maitoa optimaalisesti lyhyimmällä ajalla. Se on myös ainoa järjestelmä, joka kuivaa vetimet.

Tilan tuottavuus

Kahdeksan vuoden aikana VMS:n energiankulutusta on pienennetty 75 %:lla. Nykyinen VMS:n hydraulinen robottikäsi käyttää paljon vähemmän energiaa lypsyn aikana kuin pneumaattinen versio.

Tämä on mahdollistanut huomattavien kustannussäästöjen saavuttamisen myös nykyisten VMS-järjestelmien käyttäjille, koska aiemmat VMS-järjestelmät voidaan päivittää asentamalla niiden tyhjöpumppuihin taajuusohjain.

Ympäristötiedot

DAAS:n riippumaton tutkimus tarkasteli energiankulutusta lypsettyä maitotonnia kohden. VMS:n kulutus maitotonnia kohden on asettunut arvoon 19,5 kWh. Tulos vastaa tehtaan arviota: 15 - 25 kWh.

Sosiaalinen vastuullisuus

VMS toimii automaattisesti ja palvelee suurimmillaan 70 lehmää. Se voi säästää jopa 2,5 päivittäistä työtuntia 70-päisen karjan lypsämisessä. Siinä on taajuusohjattu tyhjöpumppu, jonka äänitaso on aikaisempia pumppuja alhaisempi. Työympäristö on entistä hiljaisempi.

 

Esijäähdytys

Esijäähdytys

Esijäähdytys ottaa talteen maidon lämmön ja jäähdyttää siten maitoa huomattavasti jo ennen kuin se virtaa jäähdytyssäiliöön. Tämä voidaan yhdistää MTS-järjestelmään (pehmeästi toimivaan maidonsiirtojärjestelmään). Se varmistaa, että maidonvirtaus on aina sopivassa suhteessa jäähdytysveden määrään, jolloin jäähdytys toimii tehokkaammin. Esijäähdytys vähentää maidon jäähdyttämiseen tarvittavan sähköenergian kokonaismäärää.

Eläinten hyvinvointi

Esijäähdyttämisellä saadaan myös lämmintä vettä. Koska lehmien juomaveden ihanteellisin lämpötila on 15 -17 °C, on edullisempaa käyttää juomavetenä maidon jäähdytysvettä kuin normaalisti käytettyä kylmempää vettä – erityisesti kylminä vuodenaikoina.

Tilan tuottavuus

Tämä ratkaisu voi parantaa tuottoa ja vähentää kustannuksia. Lehmäkohtainen maitomäärä kasvaa, kun juomaveden lämpötila on optimi, ja lehmä juo enemmän. Esijäähdytys vähentää maidon jäähdyttämiseen tarvittavan sähkön kokonaistarvetta: kompressorin päivittäinen käyttöaika lyhenee, ja sen käyttöikä pitenee. Energiansäästö vaihtelee käytetyn veden lämpötilan mukaan ja voi suurimmillaan saavuttaa 60 % tason.

Ympäristötiedot

Esijäähdytys vähentää maidon jäähdyttämiseen tarvittavan sähköenergian määrää.

Sosiaalinen vastuullisuus

Esijäähdytysjärjestelmät toimivat automaattisesti eivätkä lisää tilan päivittäistä työmäärää.

 

Lämpöenergian talteenotto

Lämpöenergian talteenotto

DeLavalin lämmön talteenottojärjestelmä lämmittää käyttövettä käyttämällä maidon jäähdytyksestä saatavaa lämpöä. Tällä sovelluksella voidaan ottaa talteen jopa 60 % maidon jäähdytyksellä saatavasta lämmöstä ja siirtää se käyttöveden lämmitykseen esimerkiksi kaikkien putkistojen ja parsien pesuun. Jokaista jäähdytettyä maitolitraa kohden saadaan 0,7 litraa lämmintä vettä. DeLavalin lämmön talteenottojärjestelmä lämmittää käyttövettä heti, kun maidon jäähdytysprosessi alkaa. Lämmönvaihtimen levyn kautta pumpattu vesi kuumenee 50 - 55 °C lämpötilaan. Tämän lämpötilan pysyminen on varmistettu koontisäiliön tehokkaalla lämmöneristyksellä.

Eläinten hyvinvointi

Lämmön talteenotosta saatavaa kuumaa vettä voidaan käyttää navetan pesuun ja lehmien hygieniaolojen parantamiseen. Varastosäiliössä olevaan kuumaan veteen voidaan myös sekoittaa kylmää vettä. Esilämmitettyä vettä voidaan käyttää utareiden pesuun ennen lypsyä, lehmien ja vasikoiden juomavetenä talviaikaan ja jauhejuoman sekoittamisessa vasikoiden juottoa varten.

Kannattava tuotanto

Tämä järjestelmä alentaa sekä jäähdytyksen että lämmityksen kustannuksia. Tilalla, jossa on 200 lehmää, päivän vakiotöihin käytetään keskimäärin 150 litraa kuumaa ja 500 litraa lämmintä vettä. Tätä tarvetta vastaava vuotuinen sähköenergian kulutus, kun lämmön talteenottojärjestelmää ei ole, on 13 200 kWh. Meidän järjestelmällämme tämä luku putoaa 2 000 kWh:iin. Tämän kokoisella tilalla lämmön talteenotolla on siis mahdollista säästää vuosittain sähköä yli  11 000 kWh.

Ympäristöystävällisyys

Säästää energiaa vähentämällä huomattavasti veden lämmitykseen tarvittavan sähkön määrää.

Yhteiskuntavastuu

Päivittäisiin säätöihin ei tarvita lisätyötä, ja järjestelmän tilantarve on minimaalinen. Lämmön talteenotolla lämmitettyä vettä voidaan käyttää suihkuihin ja käsienpesuun.

Kierukkakompressori

Kierukkakompressori

Kierukkakompressori on energiatehokkaampi kuin mäntäkompressori, jolloin maidon jäähdyttämiseen tarvittavan energian määrä pienenee.

Eläinten hyvinvointi

Kompressori toimii myös hiljaisemmin mäntäyksikköön verrattuna, joten lähistöllä liikkuvat lehmät häiriintyvät vähemmän.

 

Tilan tuottavuus

Säästöä sähkölaskuihin energiatehokkaan kompressorin avulla. Vähäisemmät huoltokulut, koska teknisten häiriöiden määrä on pienempi kuin perinteisissä kompressoreissa.

 

Ympäristötiedot

Jäähdyttää maitoa tehokkaasti ja kuluttaa jäähdytettyä maitolitraa kohden vähemmän sähköä.

 

Sosiaalinen vastuullisuus

Koska kierukkakompressori toimii äänettömämmin kuin siihen verrattava mäntäyksikkö, paranee työskentely-ympäristö.

 

Fresh 25

  

Eläinten hyvinvointi

 

Tilan tuottavuus

Kun käytetään vähemmän kuumaa vettä, puhdistustöiden vaarat pienenevät.

 

 

Sosiaalinen vastuullisuus

Kun käytetään vähemmän kuumaa vettä, puhdistustöiden vaarat pienenevät.

 

Zone-puhdistusaine  

 

 

Alustan pesujärjestelmä

Alustan pesujärjestelmä

Navetan pesujärjestelmä, jossa lypsykoneiden pesuvesi voidaan käyttää uudestaan, tai pesuun voidaan käyttää navetan katolta kerättyä sadevettä.

 

Eläinten hyvinvointi

Lannan päivittäiseen poistoon karusellinavetoista, parsinavetoista, kulkukäytäviltä ja oleskelualueelta parantaa lehmien sorkkaterveyttä varmistamalla puhtauden ja hygieenisyyden alueilla, joissa lehmät kävelevät ja seisovat.

Tilan tuottavuus

Esimerkki: eurooppalaisessa karsinassa, jossa on 200 lehmää, säästö kokonaiskulutuksesta voi olla jopa 56 % ja vuosittainen säästö tilavuudessa jopa 175 kuutiometriä.

Ympäristötiedot

Huuhteluveden uudelleenkäyttö vähentää vedenkäyttöä ja vedenhukkaa: Vähemmän lantaa siirtyy pellolle, siirtoon tarvittavaa vähemmän energiaa ja syntyy vähemmän jätteenpoisto-ongelmia.

Sosiaalinen vastuullisuus

Kun työskentely-ympäristö on puhtaami, lypsäjien olosuhteet ovat hygieenisemmät. Kohtuullinen vedenpaine (5,5 baria) mahdollistaa tehokkaaman pesun – ja samalla säästyy aikaa, koska vettä käytetään lypsylaitteiden ja asennusten puhdistukseen.

Optifeeding

Optifeeding™ -järjestelmä

DeLavalin Optifeeding™ -järjestelmään kuuluu moduuleja, joilla valmistellaan automaattisesti ja jaetaan täysin valmiiksi sekoitettuja annoksia (TMR, Total Mixed Rations). Optimat™ osa osio, joka valmistelee väkirehun; TMR-järjestelmät voivat olla erillisiä tai yhdistettyjä. Karjallesi on hyötyä paremmasta ravinnosta: TMR-rehunsekoitus ja runsaampi ruokinta useammin annosteltuna – tuottavuus ja karjan terveys paranevat. Järjestelmä voi lisäksi vähentää hävikkiä jopa 50 %.

Eläinten hyvinvointi

Tiheämmät ruokailut parantavat lehmän terveyttä, lisäävät lehmän aktiivisuutta, kuiva-aineensaantia ja maitomääriä.

Kannattava tuotanto

Useammin tapahtuva ruokailu tarkoittaa, että karja jättää vähemmän rehua syömättä, jolloin rehuntarve on jopa 5 % vähäisempi. Automatiikka säästää aikaa ja vähentää työkustannuksia. Optimat™ voi säästää jopa 48 min päivittäistä työaikaa, kun karjan pääluku on 200 lehmää. Energiakustannukset pienenevät, koska järjestelmä on elektroninen eikä rehun sekoittaminen ole traktorin käytön varassa. 

Ympäristöystävällisyys

Rehuhävikin väheneminen merkitsee myös energiansäästöä.

Kannattava tuotanto

Automatiikka vähentää ruokintaan tarvittavaa työtä ja lisää joustavuutta työpäivään.

Utarehygienia

Utarehygienia

Utaretulehdusten estämisessä tärkeä osa on noudattaa tavanomaisia ennaltaehkäiseviä käytäntöjä. DeLaval tarjoaa 3 toimintatapaa, jotka on optimoitu pitämään ympäristövaikutukset alhaisina. Ne ovat Prima, Biofoam ja Blockade. Ensimmäinen ja toinen on tehty eniten luonnollisista ja ruokaperäisistä aineista.

Eläinten hyvinvointi

DeLavalin Prima-vedinhoitoaineen mikrobiologisesta tehokkuudesta on etua lehmille ja sen hoitavat ominaisuudet pehmentävät vetimiä.

Biofoam-vedinten vaahtopesuaine auttaa pitämään lehmien vetimet pehmeinä, terveinä ja hygieenisinä.

Blockade-vedinhoitoaine myös desinfioi vetimet ja hoitaa vetimien ihoa.

 

Kannattava tuotanto

Utareiden oikealla hygienialla vältytään tulehdusten aiheuttamilta kustannuksilta ja tappioilta. 

Ympäristöystävällisyys

Prima on vetyperoksidityyppinen vedinhoitoaine. Sen aktiivinen ainesosa peroksidi hajaantuu maidossa ja ympäristössä hapeksi ja vedeksi.

Biofoam on ennen lypsyn valmisteluun tarkoitettu vaahtopohjainen pesuaine, jonka useimmat ainesosat ovat biohajoavia (maitohappo, alkoholit, vesi).

Blockade on hyvin tehokas vedinhoitoaine, samalla kun jodipitoisuus (0,25 %) on pieni verrattuna tavanomaisiin 0,5 %:n tuotteisiin.

Yhteiskuntavastuu

Maailman joillakin alueilla ruoan turvallisuuteen kohdistetaan yhä suurempaa huolta. Näin ollen on hyvin tärkeää, että utarehygieniaratkaisut, kuten vedinhoitoaineet, eivät jätä maitoon mitään jäämiä.

Utarehygieniaratkaisut on muodollisesti hyväksytty joidenkin maiden luomutuotannossa. Tuotteet täyttävät utareterveystuotteilta vaadittavat säädökset.

DeLavalin automaattinen sorkkakylpyallas AFB1000

DeLavalin automaattinen sorkkakylpyallas AFB1000

Automatiikka täyttää, annostelee, huuhtelee ja täydentää. Tällä helpotetaan toiminnan tehokkuutta – samalla kun se asettaa isot haasteet perinteisille sorkkakylpytoiminnoille.

Eläinten hyvinvointi

Automatiikalla estetään levittämästä sairauksia huonosti huolletun sorkkakylvyn välityksellä lehmästä toiseen ja vältytään tehottomilta ohjelmilta, joiden tarkoituksena on estää tai vähentää karjan sorkkasairauksia.

Siten kemikaalien ja veden oikea annostelu yhdessä automaattisesti ennalta määritellyn aikataulun, sorkkakoon ja karjaliikenteen mukaan määrävälein vaihdettavien nesteiden kanssa takaavat, että kylvyssä on aina oikea liuos.

Tilan tuottavuus

Sorkkaongelmien arvioidaan maksavan keskimäärin jopa US$ 345 tai € 250, ZinPro:n mukaan, menetettynä maidontuotantona, hoito- ja työkustannuksina ja vaikeasti rampautuneiden lehmien vähennyksenä.

Ympäristötiedot

Vedenkulutus vähenee, koska rakenteessa käytetään teräsaltaita ja vedenpinta on matalalla. Vettä tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin perinteisissä betonialtaissa.

Automatiikka ja ohjelmointi varmistavat, että vettä ja kemikaaleja käytetään vain tarpeellinen määrä. Ratkaisu auttaa estämään tulvimisen, koska nesteiden sekoitus tehdään ennalta määritellyn aikataulun mukaan.

Sosiaalinen vastuullisuus

Loogisen järjestelmän ohjaimen ohjelmoinnin joustavuus helpottaa työskentelyä tilalla, koska se sallii tämän automaattisen jalkakylvyn toiminnan muokkaamisen käyttäjän aikatauluihin sopivaksi.

Voit optimoida järjestelmän puhdistus- ja täyttötoiminnot käyttämällä samanaikaisesti yhtä tai kahta sorkkakylpyä. Tämä tuo joustavuutta, koska voit kierrättää sorkanhoidon työvaiheita.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.