Visio, missio ja keskeiset arvot

Visiomme, missiomme ja keskeiset arvomme ohjaavat toimintaamme yrityksenä ja ihmisinä.

Visiomme

Visiomme on se, mitä me haluamme olla ja miten me haluamme tulla nähdyksi. Tähän me pyrimme. Se inspiroi ja motivoi meitä.

Me teemme kestävästä ruoantuotannosta mahdollista.

 

Visio, tehtävä ja perusarvot

Missiomme

Missiomme on olemassaolomme syy, se mitä me teemme joka päivä täyttääksemme visiomme.

Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa saavuttaaksemme kestäviä tuloksia.

Hyödyntäen johtavaa asemaamme maidontuotannossa,  me innovoimme ja laajennamme toimintaamme uusille tuotealueille ja uusille maantieteellisille alueille.

Tarjoamme integroituja ratkaisuja ja pidämme huolta, että kaikessa liiketoiminnassa jossa olemme mukana, olemme myös alan johtajia.

Me olemme olemassa asiakkaitamme varten, kellon ympäri.

 

Keskeiset arvomme

Keskeiset arvomme auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä ja ohjaavat meidän jokapäiväistä tekemistämme työssämme.

Passion (intohimo)

 • Meillä on aito halu tarjota asiakkaillemme lisäarvoa.
 • Me olemme ylpeitä perinnöstämme ja menestyksestämme.
 • Hyödyntäen  johtavaa asemaamme maidontuotannossa me laajennamme liiketoimintaamme intohimolla.
 • Intohimo erottaa meidät muista yhtiöistä.

People (ihmiset)

 • Meillä on kyky ja luottamus tehdä päätöksiä vastuualueemme rajoissa.
 • Me rakennamme menestyksemme pätevyydelle ja investoimme jatkuvasti henkilöstömme kehittämiseen.
 • Me jaamme tietomme, me tuemme toinen toisiamme ja me nautimme tiimiin kuulumisesta.
 • Me hyväksymme että ihmiset ovat erilaisia ja me arvostamme luovuutta, joka syntyy kulttuurien, sukupuolten, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskontojen, kokemusten ja erilaisten persoonallisuuksien sekoittumisesta.
 • Me olemme osaa globaalia verkostoa.

Professionals (ammattilaiset)

 • Me tarjoamme laatua kaikessa, mitä me teemme.
 • Meillä on selkeät vastuualueet ja me täytämme sitoumuksemme.
 • Me kuuntelemme, opimme, innovoimme ja kehitymme jatkuvasti.
 • Me olemme ylpeitä siitä, mitä me olemme, ja se heijastuu asenteemme ja käyttäytymisemme kautta.
 • Me pysymme uskollisina arvoillemme

Partnerships (kumppanuus)

 • Asiakkaamme, heidän tarpeensa ja odotuksensa ovat lähtökohtana kaikessa, mitä me teemme.
 • Jälleenmyyjämme ovat liikekumppaneitamme, joiden kanssa yhdessä tarjoamme asiakkaille lisäarvoa.
 • DeLavalin työntekijät, jälleenmyyjämme ja asiakkaamme muodostavat kumppanuuden saavuttaakseen  yhdessä pitkäaikaisia tuloksia liiketoiminnassa.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.